2022 yılı aktif toplamı 84,051,300 TL veya net satışlar toplamı 186,779,000 TL’yi aşan
mükelleflerin, 2023 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine
temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre ek mali tablolardan sadece kar dağıtım
tablosunun eklenmesi yeterlidir. SİRKÜLER 2023-13 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.