Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde
vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2022 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı
40,254,000 TL ve net satışlar toplamı 80,487,000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2023 yılı
beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.
Buna karşılık 2022 yılında
— II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan satış tutarları
1,349,000 TL’yi aşmayanlar
— II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyeti dışında işlerle uğraşanlardan yıllık
gayri safi iş hasılatı tutarı 680,000 TL’yi aşmayanlar
— Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan hasılat tutarı 939,000 TL’yi aşmayanlar
— Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre belirlenen çiftçilerden hasılat tutarı 1,349,000
TL’yi aşmayanlar
2023 yılı beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.
İmzalatma zorunluluğu olan beyannameler gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık
gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve katma
değer vergisi beyannameleridir. SİRKÜLER 2023-14 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.