KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARINDA YENİ DÜZENLEME
YAPILDI.

1) Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile birlikte “Genel Salgın” durumu da kısa
çalışma ödeneğinin kapsamında alınmıştır.
2) Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, kısa çalışma başlama
tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün
sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekir.
3) Kısa çalışma ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenir. Ödeme
tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir. Kısa çalışma ödeneği,
damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, nafaka borçları dışında
onda birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik edilemez.
4) Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl
içindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak
sahipliği sürelerinden düşülecektir.
5) Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte sigortalıdan
tahsil edilecek, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmeyecektir.SİRKÜLER 2024-23 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.