Son Yayınlanan Sirküler

SİRKÜLER 2022-64

2022/3 sayılı Karar üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 13.5.2022 tarih ve 63230 sayılı Genel Yazı’da “Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğin 15 inci maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı ...
Devamını Oku

SİRKÜLER 2022-63

Hatırlanacağı üzere, 26 Ekim 2021 tarihli R.G’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; 31 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine eklenen (Ç) fıkrasıyla, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde, kapsama giren mükelleflerin, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilmelerine ...
Devamını Oku

SİRÜKLER 2022-62

Söz konusu Tebliğde, 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen – Yedinci fıkra hükmüyle ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ...
Devamını Oku

SİRKÜLER 2022-61

17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (OcakŞubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.SİRKÜLER 2022-61 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.
Devamını Oku

SİRKÜLER 2022-60

İhracat Bedeli Dövizlerin Terkini Hakkında Yazı Yayımlandı  25 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında gerçekleştirilecek; İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenlenmek suretiyle yapılan taahhüt kapatma işlemleri ile İBKB düzenlenmeksizin terkin limiti dahilinde resen yapılan taahhüt kapatma işlemlerinde terkin limitinin 15.000 ABD doları olarak uygulanması gerektiği,  Terkin imkanı ihracat hesabının ...
Devamını Oku

SİRKÜLER 2022-59

41 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile; 01.05.2022 tarihinden itibaren “Demir-Çelik Külçelerinin ve Ürünlerinin” tesliminde KDV tevkifatı uygulamasına başlanılmıştır.SİRKÜLER 2022-59 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.
Devamını Oku

SİRKÜLER 2022-58

22.04.2022 tarihinde 2022/1.Dönem Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yapılan değişiklikler yayınlanmıştır. SİRKÜLER 2022-58 DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ.
Devamını Oku

SİRKÜLER 2022-57

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 19.04.2022 ve 21.04.2022 tarihli yazıları ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsili” başlıklı 13 üncü ve “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER 2022-57 DENETÇİLER YMM LTD .ŞTİ.
Devamını Oku

SİRKÜLER 2022-56

Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayınlandı. SİRKÜLER 2022-56 DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ.
Devamını Oku

SİRKÜLER 2022-55

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) Yayımlandı. SİRKÜLER 2022-55 DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ.
Devamını Oku