Son Yayınlanan Sirküler

SİRKÜLER 2024-52

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 170 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak 2024/Ocak-Haziran aylarına ait ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiştir. Bu kapsamda 2024/Ocak, 2024/Şubat, 2024/Mart, 2024/Nisan, 2024/Mayıs ve 2024/ Haziran aylarına ilişkin ortalama ticari kredi faiz oranlarına aşağıda yer verilmiştir. SİRKÜLER 2024-52 DENETÇİLER LTD.ŞTİ.
Devamını Oku

SİRKÜLER 2024-51

“Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 16/7/2024 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Kanun Teklifi, yürütme ve yürürlük maddeleri hariç 51 maddeden oluşmaktadır. Kanun Teklifiyle, diğer bazı düzenlemeler yanında vergi kanunlarına ilişkin aşağıdaki düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. SİRKÜLER 2024-51 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.
Devamını Oku

SİRKÜLER 2024-50

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan 5.7.2024 tarihli ve 27998389-010-06-02-3248709 sayılı Genelge ile Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (41.828,42). SİRKÜLER 2024-50 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.
Devamını Oku

SİRKÜLER 2024-49

İndirilecek KDV listesinin formatında değişikliğe gidilerek üç yeni sütun eklenmiştir. Bugünden itibaren yapılacak olan liste girişlerinde mutlaka yeni örnek excell listesi indirilmesi gerekmektedir. Eklenen sütunlar 2024/06 dönemi ve sonraki dönemlere ilişkin liste girişlerinde doldurulacak olup daha önceki dönem liste girişlerinde yeni eklenen bu alanlar boş bırakılacaktır. SİRKÜLER 2024-49 DENETÇİLER YMM ...
Devamını Oku

SİRKÜLER 2024-48

15/6/2024 tarihli ve 32577 sayılı Resmi Gazete’de “Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ” yayımlandı. SİRKÜLER 2024-48 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.
Devamını Oku

SİRKÜLER 2024-47

Bilindiği üzere faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır. Söz konusu yedi günlük süre e-fatura ve e-arşiv faturaları için de geçerlidir. E-Arşiv ve E-Fatura düzenleme tarihi olarak dikkate alınması gereken tarih , faturanın üzerinde yazan ...
Devamını Oku

SİRKÜLER 2024-46

1. Kısa Çalışma ve Kısa çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Kısa çalışma başlama tarihi 1/3/2024 tarihinden önce olan sigortalının, kısa çalışma döneminde sigortalıya herhangi bir ödeme yapılmaması ve işveren tarafından sigortalının fiilen kısa çalışmaya tabi tutulmadığına dair ...
Devamını Oku

SİRKÜLER 2024-45

12/6/2024 tarihli ve 32574 sayılı Resmi Gazete’de 562 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’nde değişiklik yapılmak suretiyle, tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, BSMV’ye tâbi işlemlerinde fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmektedir. ...
Devamını Oku

SİRKÜLER 2024-44

8/6/2024 tarihli ve 32570 sayılı Resmi Gazete’de “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/14)” yayımlandı. Hatırlanacağı üzere, 26.01.2023 tarihli R.G’de yayımlanan “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla ...
Devamını Oku

SİRKÜLER 2024-43

UYUMLU YAZILIM FİRMALARININ VE E-DEFTER MÜKELLEFLERİNİN DİKKATİNE! SİRKÜLER 2024-43 DENETÇİLER YMM.LTD.ŞTİ.
Devamını Oku