Hatırlanacağı üzere, 26 Ekim 2021 tarihli R.G’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; 31 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine eklenen (Ç) fıkrasıyla, enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde, kapsama giren mükelleflerin, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilmelerine (SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEME), 52 nci […]

Haberin Devamı →

Söz konusu Tebliğde, 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen – Yedinci fıkra hükmüyle ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranın […]

Haberin Devamı →

17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (OcakŞubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.SİRKÜLER 2022-61 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →

İhracat Bedeli Dövizlerin Terkini Hakkında Yazı Yayımlandı  25 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında gerçekleştirilecek; İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenlenmek suretiyle yapılan taahhüt kapatma işlemleri ile İBKB düzenlenmeksizin terkin limiti dahilinde resen yapılan taahhüt kapatma işlemlerinde terkin limitinin 15.000 ABD doları olarak uygulanması gerektiği,  Terkin imkanı ihracat hesabının kapatılması aşamasında kullanılabilmekte olduğundan 25 […]

Haberin Devamı →

41 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile; 01.05.2022 tarihinden itibaren “Demir-Çelik Külçelerinin ve Ürünlerinin” tesliminde KDV tevkifatı uygulamasına başlanılmıştır.SİRKÜLER 2022-59 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.

Haberin Devamı →

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 19.04.2022 ve 21.04.2022 tarihli yazıları ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsili” başlıklı 13 üncü ve “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER 2022-57 DENETÇİLER YMM LTD .ŞTİ.

Haberin Devamı →

19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022-32/66) yayımlandı. SİRKÜLER 2022 -54 DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →