3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki menkul sermaye iradı kazançlarına uygulanan indirimli gelir vergisi tevkifatlarının uygulanma süreleri 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı. − Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına indirimli gelir vergisi tevkifatı uygulaması. − Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının […]

Haberin Devamı →

2021/8 Sayılı SGK Genelgesi ile 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinin “9-5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun Desteklenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Net Ücret Alan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Hesaplanması” başlıklı kısmı değiştirilmiştir. SİRKÜLER 2021-28 DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →

527 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. ürünlerin) satışlarında vergi kayıp ve kaçağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla birinci ve ikinci sınıf tacirlerin işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş ödeme kaydedici cihazların “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesi […]

Haberin Devamı →

56 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir. SİRKÜLER 2021-26 DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →

Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.03.2021 tarih ve 180199 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin (“Genelge”) yurt dışından kredi alınmasına ilişkin; “Genel Esaslar” başlıklı 19. ve “Yurda getirilmeden kullanılabilen krediler” başlıklı 22. maddesinde değişiklik yapılmıştır. SİRKÜLER 2021-25 DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 15.03.2021 tarihli duyurusunda açıklandığı üzere; 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. SİRKÜLER 2021-24 DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →

Konu: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” ile uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlenmiştir. SİRKÜLER 2021-23 DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →

Konu: İşten çıkarma yasağı ve Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi uzatıldı. 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İşten çıkarma yasağı ve Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17.03.2021 tarihinden itibaren, 2 ay daha uzatılmıştır. SİRKÜLER 2021-22 DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →

Konu: Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı. 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi 31.03.2021 tarihine kadar bir kez daha uzatıldı. SİRKÜLER 2021-21 DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.  

Haberin Devamı →

Konu: KDV Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. KDV tevkifat uygulamasına ilişkin “35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile KDV tevkifatı kapsamına yeni alıcılar eklenmiş ve bazı tevkifat oranları değiştirilmiştir. SİRKÜLER 2021-20 DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Haberin Devamı →