2023 yılına ait emlak vergisine esas değerler, bir önceki yıla göre yeniden değerleme
nispetinin yarısı oranında % 61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) arttırıldı.
Tahakkuk eden emlak vergisinin %10’u nispetinde ayrıca “Taşınmaz Kültür Varlıklarının
Korunmasına Katkı Payı” tahakkuk ettirilmekte ve ilgili belediyece emlak vergisiyle birlikte
tahsil edilmektedir.
Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina arsa ve arazinin
emlak vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunmaktadır. SİRKÜLER 2023-10 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.