Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının
Belirlenmesi Hakkında Tebliğde;
Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet
tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede
öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı, 1
Ocak 2023 tarihinden itibaren yıllık yüzde 11,75 ve alacağın tahsili masrafları için talep
edilebilecek asgari giderim tutarı 800,00 Türk lirası olarak ilan edilmiştir. SİRKÜLER 2023-11 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.