Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin, bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları
mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri, kontrol edilen yabancı kurum ve ortak veya
ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç bulunması halinde, yaptıkları işlemler ile ilgili
olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin
Form”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi
dairesine göndermeleri gerekmektedir.
İlgili formu doldururken dikkat edilecek önemli hususlar bu sirkülerimizin konusunu
oluşturmaktadır. SİRKÜLER 2024-36 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.