Gelir İdaresi Başkanlığınca, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilmesi gereken
“Kurumlar Vergisi Beyannamesi” ve
2024/1. dönem kurum geçici vergi beyannamesi uygulamaya açılmıştır.
Hem Kurumlar Vergisi Beyannamesinde hem de Geçici Vergi Beyannamesinde bir çok
güncelleme söz konusudur.
En önemli güncelleme konularından biri;
2024 yılı vergilendirme döneminden itibaren geçici vergi beyanlarında Tek Düzen Hesap
Planı kullanan mükelleflerin cari döneme ilişkin bilanço bilgilerini beyan
etmeleri gerekmektedir.
Buna istinaden “Ekler” kulakçığına “ Bilanço ” başlığı altına “Aktif” ve “Pasif” tabloları
eklenmiştir. SİRKÜLER 2024-35 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.