28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de bazı stopaj oranlarında süre uzatımı yapan 8002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Kararın eki Kararın geçici 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 31/12/2023 tarihinden 30/04/2024 tarihine uzatılmıştır. SİRKÜLER 2023-122 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.