28.12.2023 tarihli 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8000 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi durumunda 7846 sayılı Karar hükümlerinin uygulanmayacağı ve ithalat nedeniyle hesaplanan KDV’nin tümünün indirilebileceği düzenlenmiştir. SİRKÜLER 2023-121 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.