KDV Genel Uygulama Tebliğinde (Seri:47) Değişiklik Yapıldı.

7/9/2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47)” yayımlandı.
Tebliğde özetle aşağıdaki hususlarda değişiklikler yapılmıştır.
-Afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerde 31/12/2024 tarihine kadar uygulanacak KDV
istisnasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
-Kurumların aktifinde yer alan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve
teslimlerde KDV istisnası uygulaması kaldırıldığından KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili
bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 15/7/2023 tarihinden önce kurumların
aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV
istisnası uygulamasına devam edileceğinden KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili
bölümlerinde düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır.
-Finansal kiralama işlemlerinde uygulanacak KDV oranında tereddüt yaşanmaması
açısından düzenleme yapılmıştır.
-Proje uygulaması getirilen istisnalara ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlüğünden
önce başlanılmış ve halen devam eden işlere yönelik istisna belgesi hakkında düzenleme
yapılmıştır. SİRKÜLER 2023-94 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.