01/07/2023-31/12/2023 DÖNEMİNDEUYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE
İLGİLİ USUL VE ESASLAR AÇIKLANDI.

2023/25 sayılı SGK Genelgesinde açıklandığı üzere;
1)2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 324 TL, toplu iş
sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 TL ve Linyit ve
Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 863 TL ve altında olan, 2023 yılında tescil edilen işyerleri
için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük
16,66 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2023 yılı Temmuz ila Aralık ayı
döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.
2)İlgili ayda 01/07/2023-31/12/2023 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini
(1.341,45 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti
durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu
eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.
3)Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta
prim borçlarına mahsup edilecektir. SİRKÜLER 2023-93 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.