1/9/2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmi Gazete’de “Reeskont ve Avans İşlemlerinde
Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkında Tebliğ” yayımlandı.
Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde
uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı
ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edilmiştir. SİRKÜLER 2023-92 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.