27.07.2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili web adresinde
(https://ebelge.gib.gov.tr) Karekod Standardı Kılavuzu güncellenerek yayımlanmıştır.
Bu güncelleme ile, ilgili klavuza “3 Karekod Bilgilerinin Gösterimi” başlıklı bölüm eklenmiş
ve bu bölüm altında QR kodun e-belge görsellerinin sağ üst köşesinde çıkması gerektiği
belirtilmiştir.
Buna göre; 01.09.2023 tarihinden sonra aşağıda listelenen e-belgelerin görseline kılavuzda
yer alan bilgilendirmelere istinaden QR Barkodun eklenmesi zorunludur.
• e-Fatura
• e-Arşiv Fatura
• e-İrsaliye
• e-Serbest Meslek Makbuzu
• e-Müstahsili Makbuzu
• e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi
• e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi
• e-Adisyon

SİRKÜLER 2023-91 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.