1/7/2023 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak ve brüt günlük 447,15.-TL Aylık
13.414,50 TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen
gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.
a) Özel sektörde:
Günlük kazanç alt sınırı: 447,15TL Aylık kazanç alt sınırı : 13.414,50TL
Günlük kazanç üst sınırı : 3.353,63 TL Aylık kazanç üst sınırı : 100.608,90 TL
b) Kamu sektöründe:
15/6/2023 – 14/7/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı; 5.337,60 TL +
6. 260,10 TL =11.597,70 TL
15/6/2023 – 14/7/2023 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 40.032,00 TL
+ 46.950,82 TL = 86.982,82 TL SİRKÜLER 2023-83 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.