07 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7345 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Kanun kapsamındaki banka ve sigorta muameleleri
vergisi (BSMV) oranlarının tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
Kararının 1. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan ve tüketici kredilerinde
uygulanan %10 oranındaki vergi %15’e çıkarılmıştır.
Bu düzenleme, 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren kullanılacak tüketici kredilerine
uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Aynı tarihli R.G’de yayımlanan 7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5602 sayılı Kanun
kapsamında alınan şans oyunları vergisi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis
oyunlarında %5’ten %10’a, at yarışlarında %7’den %14’e, diğer şans oyunlarında %10’dan
%20’ye çıkarılmıştır. Bu düzenleme 7 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. SİRKÜLER 2023-80 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.