26 Mayıs 2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru
ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300)” yayımlandı.
7440 Sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 16 ncı fıkrasına göre Cumhurbaşkanı, bu Kanunda
öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir.
Bu Karar ile söz konusu yetki kullanılarak, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
ilişkin 7440 Sayılı Kanun’dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay
uzatılmıştır. SİRKÜLER 2023-69 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.