20/4/2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7108)” yayımlandı.
Bu Karar ile yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 Sayılı Kararda yapılan
değişiklikle, “Dijital Dönüşüm Destek Programı”, “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” ve bazı
Ar-Ge ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları
arasına eklenmiş; ayrıca bazı seracılık yatırımları da yatırım teşvik kapsamına alınmıştır. SİRKÜLER 2023-60 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.