30 Mart 2023 Tarihli ve 32148 Sayılı Resmi Gazete’de “Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel
Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak
Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6)” yayımlandı.
Tebliğ ile döviz yükümlülüğü olan (ithalat bedeli veya döviz kredilerinin geri ödemelerine
ilişkin yükümlülükleri olan) yurt içi yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri kapsamında
döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına destek
sağlanması amaçlanmaktadır. SİRKÜLER 2023-45 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.