Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 27 Mart 2023 tarihli ve 152 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Sirküleri ile;
 27 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet,
Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri ile
 28 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi
Beyannamelerinin
verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31
Mart 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. SİRKÜLER 2023-44 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.