Emeklilik hakkı olan çalışanların emekli olmak istemeleri halinde “08-Emeklilik (yaşlılık)
veya toptan ödeme nedeniyle” kodu ile işten çıkışı gerçekleştirilmelidir. İşten çıkışı yapılan
sigortalı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat başvuru yaparak veya elektronik olarak e-Devlet
üzerinden emeklilik başvurusunu yaptıktan sonra yeniden çalışmaya başlaması durumunda
“8-Sosyal güvenlik destek primi” sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi
gerekmektedir. Ancak burada dikkate edilmesi gereken en önemli husus, çalışanın emeklilik
için başvuru yaptığı tarihi takip eden gün ve sonrası için SGDP işe girişinin yapılmasıdır.
Emeklilik nedeniyle “08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” kodu ile işten
çıkışı yapılıp, “8-Sosyal güvenlik destek primi” sigortalılık kodu ile 4A sigortalı işe giriş
bildirgesi verilen sigortalıların muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bildirimi ise; işten
çıkışı verilen tarihe kadar“1 No.lu Belge: Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabı
Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil)“belge türü ile SGDP işe giriş tarihinden
itibaren ise” 2 No.lu Belge: Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar” belge türü ile
yapılmalıdır. Ancak aynı ayda iki belge türünden yapılan toplam gün sayısı 30 günü geçerse,
1 gün için bu iki belge türünden birisi için 1 günlük “13 Diğer Nedenler” eksik gün kodu
girilmelidir.SİRKÜLER 2023-42 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.