1. 7420 sayılı Kanun ile 322 ve 323 seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu düzenlemelerine göre
2023 yılında
 İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyip yemek hizmeti veren
işletmelerde bu hizmetin sağlandığı durumlarda bu işletmelere yapılan ödemelerin
her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin,
 İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmediği ve yemek hizmetinin,
yemek kartı ve/veya yemek çeki hizmeti veren işletmelerin yemek kartlarına
yükleme yapılmak veya yemek çeki satın alınmak suretiyle verildiği durumlarda, her
bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin
 Hizmet erbabına nakit olarak ödenmesi durumunda işverenler tarafından işyerinde
veya müştemilatında yemek verilmemesi, ödemenin fiilen çalışılan günlere ilişkin
olması halinde günlük yemek bedelinin
110 Türk lirasını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır. SİRKÜLER 2023-7 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.