30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544)” ile 2023 yılında uygulanacak olan usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezaları ile çeşitli had ve tutarlar açıklanmıştır.
Buna göre 2023 yılında;
 Fatura kullanma mecburiyeti ve amortisman ayırma sınırı 4.400 TL
 Şüpheli alacak tutarı 8.900 TL
 Sermaye şirketleri için I inci derece usulsüzlük cezası 700 TL
 Sermaye şirketleri için II inci derece usulsüzlük cezası 370 TL
 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider
pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması,
bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin
elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu
belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılmasına ilşkin ceza 2.200 TL (Bir takvim yılı içinde
her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.100.000 TL)
 Elektronik beyanname ve bildirimlerin verilmemesi durumunda birinci sınıf tüccarlar
ile serbest meslek erbabı hakkında uygulanacak ceza 7.500 TL
olmuştur. SİRKÜLER 2023-5 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.