21 Aralık 2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de “2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi
Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar
Sayısı: 6582)” yayımlandı.
Bu Karar ile söz konusu yeniden değerleme oranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci
maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve
geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2023 yılı
motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere %61,5 olarak
belirlenmiştir. SİRKÜLER 2022-134 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.