SGK Başkanlığınca, yemek bedellerinin prime esas kazanca dahil edilmesine ilişkin
02.12.2022 tarihli ve 2022/22 sayılı Genelge yayınlanmıştır.
Genelgede, yemek bedellerinin prime esas kazanç karşısındaki durumu; sigortalılara
işyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmesi halinde, işverenlerce sigortalılar
için üçüncü kişilere nakden yapılan yemek ödemelerinde ve sigortalılar için üçüncü kişilere
yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb. araçlarla fatura karşılığı ödenen yemek
bedellerine ilişkin uygulama olarak ele alınmıştır.
Bu kapsamda sigortalılar için üçüncü kişilere yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeki vb.
araçlarla fatura karşılığı yemek bedeli ödenmesi halinde günlük brüt asgari ücretin %23,65’
inin fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar (51,01 TL) , prime
esas kazanca dahil edilmeyecek, üstü için SGK primi hesaplanacaktır. SİRKÜLER 2022-132 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.