30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6435)” yayımlandı.
Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki
değişiklikler yapılmıştır.
1) Bazı liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım kapsamına alınması
2) “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında faiz desteğinin kaldırılması
3) Turizm Merkezlerinde yapılan turizm konaklama yatırımlarının öncelikli yatırım
konularına dahil edilmesi
4) Turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen yatırımlara ait teşvik belgelerinin
tamamlama vizeleri
5) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi sağlayan düzenlemenin yürürlükten
kaldırılması
6) Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi
kalorifer kazanları hariç) yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilecek
sektörler kapsamından çıkarılması
7) Metal Eşya imalatının destekleneceği şehirlere ilave yapılması
8) Modernizasyon cinsindeki un yatırımlarının bölgesel desteklerden yararlanması
9) Bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecek yatırımlarda
değişiklik yapılması SİRKÜLER 2022-129 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.