30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin
Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434)” yayımlandı.

Sirkülerin devamında belirtiğimiz şirketler dışında kalan ve aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik
değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabidir.
 Aktif toplamı 75 milyon Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 35 milyon ve üstü Türk Lirası idi)
 Yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk Lirası. (Bir önceki Kararda 70 milyon ve üstü Türk Lirası idi)
 Çalışan sayısı 150 kişi. (Bir önceki Kararda da 175 ve üstü idi) SİRKÜLER 2022-128 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.30