30/09/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar en az
üç ay vadeli KKM hesaplarına dönüştüren kurumlar, dönem sonu değerlemesinden
kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilecek faiz ve kâr payları ile diğer
kazançları (destek ödemeleri) kurumlar vergisinden istisna olacaktır. SİRKÜLER 2022-118 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.