27/7/2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete’de “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun
Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2022
Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 5872)” yayımlandı.
Bu Karar ile 30/6/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların dönüşümünde de söz
konusu istisnanın uygulanabilmesi sağlanmıştır.
Buna göre, 30/06/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna
kadar en az üç ay vadeli KKM hesaplarına dönüştüren kurumlar, dönem sonu
değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilecek faiz ve
kâr payları ile diğer kazançları (destek ödemeleri) kurumlar vergisinden istisna olacaktır. SİRKÜLER 2022-92 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.