1.4.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de bazı indirimli stopaj oranlarında süre uzatımı yapılmasına ilişkin 5360 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. Bu Kararın 1. ve 2. maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci ve geçici 3 üncü maddesinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 31/03/2022 tarihinden 30/06/2022 tarihine uzatılmıştır.

SİRKÜLER 2022-45

DENETÇİLER YMM LTD. ŞTİ.