Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 17/02/2021 17 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31398 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/19… 

 

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 17/02/2021

17 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31398

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ateşli silahların bölgede üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın bölgeye giriş ve çıkışı, ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Millî Savunma Bakanlığının uyguladığı ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine tabidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.