6306 Sayılı Kanun Kredilere Sağlanacak Faiz Desteği 13 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31394 Karar Sayısı: 3542 Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamın…

 

 

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3542)

 

6306 Sayılı Kanun Kredilere Sağlanacak Faiz Desteği

13 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31394

Karar Sayısı: 3542

Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” m yürürlüğe konulmasına, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 8/10/2012 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrası kapsamındaki tabloda yer alan “50.000 TL” ibaresi “80.000 TL” şeklinde, “125.000 TL” ibareleri “200.000 TL” şeklinde,

b) Üçüncü fıkrasında yer alan “625.000 TL’yi” ibaresi “1.000.000 TL’yi” şeklinde, değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/10/2012 | 28440
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/1/2014 28889
10/4/2015 29322
27/1/2016 29606
12/1/2017 29946
30/12/2017 30286
30/12/2018 30641