2021 Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödenekleri 13 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31394 Karar Sayısı: 3547 Ekli “2021 Yılında Kal… 

 

 

2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3547)

 

2021 Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödenekleri

13 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31394

Karar Sayısı: 3547

Ekli “2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 201 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2021 YILINDA KALKINMA AJANSLARINA KULLANDIRILACAK TRANSFER ÖDENEKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 201 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde ayrılan transfer ödeneğinden, kalkınma ajanslarına 2021 yılında tahsis edilecek payların tespiti ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kalkınma ajansları payları

MADDE 2- (1) Kalkınma ajansları 2021 yılı transfer ödeneği 331.755.000 TL olarak öngörülmüş olup, bu ödeneğin yüzde 85’lik kısmının (281.991.750 TL) ajanslar arasında dağılımı; ödeneğin öncelikle 2017 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasındaki Düzey 2 bölgeler bazında dört gelişmişlik grubuna göre dağıtılması, grup içi ödenek tahsisinde ise nüfus ve SEGE endeks değerlerinin esas alınması suretiyle, ekli tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

(2) Ödeneğin bakiye yüzde 15’lik kısmı (49.763.250 TL), ajansların 2020 yılındaki performansına göre yıl içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılır.

(3) 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı E Cetvelinin 20 nci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecek bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir.

(4) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ajans performanslarının tespiti ve bu performansa dayalı kaynak kullandırılması, payların aktarımında nakit yönetimi ve Bütçe Kanununun ilgili tertibindeki ödenek değişikliğine göre payların revize edilmesi konularında yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

2021 YILINDA KALKINMA AJANSLARINA KULLANDIRILACAK TRANSFER ÖDENEKLERİ TABLOSU

Düzey-2

Bölgesi

İller Transfer

Ödeneği

TR10 İstanbul 6.537.774
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 9.072.529
TR22 Balıkesir, Çanakkale 9.951.353
TR31 İzmir 7.578.200
TR32 Denizli, Aydın, Muğla 9.277.133
TR33 Kütahya, Manisa, Afyon, Uşak 11.048.618
TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 7.978.221
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 8.006.746
TR51 Ankara 7.113.511
TR52 Konya, Karaman 9.843.307
TR61 Isparta, Antalya, Burdur 7.904.229
TR62 Adana, Mersin 11.093.042
TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 12.962.760
TR71 Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Kırşehir 11.754.437
TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 11.163.870
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 10.327.756
TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 12.234.630
TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 11.647.171
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 12.100.038
TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 13.387.758
TRA2 Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan 13.527.290
TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 12.699.003
TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 14.769.561
TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 11.911.315
TRC2 Diyarbakır, Şanlıurfa 13.544.299
TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 14.557.199
  Toplam 281.991.750