30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmi Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)” ile 2024 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2024 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri ve 2024 yılında uygulanacak olan değerli konut vergisi matrahına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. SİRKÜLER 2024-7 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.