24 Nisan 2023 Tarihli ve 32170 Sayılı Resmî Gazete’de “Türkiye – Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)”
yayımlandı.
Bu tebliğ ile AB’nin 2021-2027 bütçe dönemine ilişkin mali yardımları kapsamında
17/10/2022 tarihinde Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan “Mali Çerçeve
Ortaklık Anlaşmasının (IPA III)” vergi istisnalarına ilişkin 28. Maddesinin uygulanmasına
yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. SİRKÜLER 2023-63 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.