25/4/2023 tarihli ve 32171 sayılı Resmi Gazete’de “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun
Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023
Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 7165)” yayımlandı.
Karar ile birlikte, 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan döviz varlıklarını 2023 yılı
sonuna kadar kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına (KKM) yatırıp en az üç ay vadeli
olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde ettikleri
kazançların da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkan tanındı. SİRKÜLER 2023-62 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.