Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 20 Mart 2023 tarihli Tüzel Kişilerin Döviz Pozisyon
Raporlaması konulu talimatı doğrultusunda düzenlenmesi istenen “Özet Döviz Pozisyon
Raporuna”, 12 Nisan 2023 tarihli yazı ile esneklik getirilmiştir. SİRKÜLER 2023-55 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.