−6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve
üç yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen
işyerlerinin işsizlik sigortası primi işveren payı, teşvikten yararlanmaya esas şartların
sağlandığı üç yıllık süreyi takip eden üç yıllık sürede %1 olarak hesaplanacaktır.
−İşsizlik Sigortası prim teşvikten yararlanılacak üç yıllık sürede ölümlü veya sürekli iş
göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi ve iş kazasının yasal süresi içinde SGK’
ya bildirilmesi halinde, iş kazasının yaşandığı tarihi takip eden ay/dönem başından itibaren
işyerinin teşvikine son verilecektir.
−İşverenlerce birden fazla çok tehlikeli işyerleri için bu teşvikten yararlanılması halinde,
ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan ve yasal süresi içinde bildirilen iş kazası
hangi işyerinde meydana geldiyse o işyerinin teşvik uygulamasına son verilecek olup, diğer
işyerleri teşvikten yararlanmaya devam edebilecektir.
−Teşvikten yararlanan işverenlerin ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş
kazalarını bildirmemeleri veya geç bildirmeleri halinde işverenin tüm işyerleri, iş kazasının
meydana geldiği tarihi takip eden aydan itibaren 5 yıl süre ile bu teşvikten yasaklanacaktır.
Hakkında yasaklama kararı verilen işyerinin, adi ortaklık, komandit veya kollektif şirketi
olması halinde bu şirket ortaklarının tamamı hakkında;limited, anonim ve sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirket olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına
sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortakların tamamı hakkında yasaklama işlemi yapılacaktır.
−Kanunda aranılan bütün şartları sağladığı halde, şartların sağlanıp sağlanmadığının
kontrolü aşamasında SGKsisteminden kaynaklanan nedenlerden dolayı bu teşvikten
yararlanamayan işverenler, SGK’ya başvurmaları halinde bu teşvikten yararlandırılacaktır.
Bu teşvikten yararlanmak istemeyen işverenlerin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik
İl/Merkez Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir. SİRKÜLER 2023-54 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.