TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 9/3/2023 tarihinde kabul
edilerek yasalaştı.
Kanun Teklifinde, Meclis Genel Kurulunun 9/3/2023 tarihli oturumunda özetle şu
değişiklikler yapılmıştır;
 2022 yılı matrah ve vergi artırımı kapsamına alındı,
 Yatırım fon ve ortaklık istisnası (KVK Md. 5/1-d) ile mikro ve küçük
işletmelerin (10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesi kapsamında
tanımlanan) teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde
ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları ek vergi dışına alındı. SİRKÜLER 2023-39 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.