Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş,
Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı
bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması
bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep
halinde olduğu kabul edilmiştir.
Mücbir sebep beyanname, bildirim ve ödemeleri uzatmaktadır. Ayrıca tevkifat sorumluluğu
açısından ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.3.1 bölümünün sonunda yer alan
düzenlemelere göre hareket edilmelidir.SİRKÜLER 2023-33 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.