6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem
felaketinden etkilenen kişilere İl AFAD müdürlükleri tarafından koordine edilerek
konaklama tesisleri tarafından bedelsiz barınma hizmetlerinin sağlanması durumunda
ortaya çıkan vergisel yükümlülükler ile depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt
satışlarındaki belge düzeni ile ilgili yetki kullanımı bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. SİRKÜLER 2023-30 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.