Merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen
şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması
için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizce bağış ve yardımlar yapılmaktadır.
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
maddeleri hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz
karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde
indirim olarak dikkate alınabilmektedir. SİRKÜLER 2023-29 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.