7338 Sayılı Kanun ile amortisman hükümlerinde bazı yenilikler olmuştur. Bu yeni
düzenlemeler Kanun’un yürürlüğe girdiği 26/10/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bilindiği üzere, VUK 315.maddesi hükmüne göre, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin
amortisman süreleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir ve
mükelleflerin bu sürelerde değişiklik yapma hakları bulunmamaktadır. Bakanlık tarafından
333 No.lu VUK Genel Tebliği ile detaylı bir liste olarak belirlenmiş olan faydalı ömür
sürelerine göre mükellefler amortisman hesaplamalarını gerçekleştirmektedir.
Ancak 7338 Sayılı Kanun ile mükelleflere aşağıda sayacağımız değişikliklerle birlikte iktisadi
kıymetlerin faydalı ömür sürelerine bağlı olsa da bu süreyi kısaltan veya uzatan nitelikte
çeşitli serbestlikler tanınmıştır. SİRKÜLER 2023-23 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.