26 Ocak 2023 Tarihli ve 32085 Sayılı Resmî Gazete’de “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı
Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)”
yayımlandı.
Bu Tebliğe göre;
– Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin banka aracılığıyla Merkez Bankasına satışı
sırasında, Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama taahhüdünde
bulunulması şartıyla, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına
çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği ödenecektir.
– Yurda getirilen yurt dışı kaynaklı dövizin en az yüzde 40’ı Merkez Bankasına satıldıktan
sonra getirilen dövizin kalan kısmının dönüşüm kuru üzerinden Türk lirası vadeli mevduat
ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi ve Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca
Merkez Bankasına satılan tutardan daha fazla döviz alımı yapmama taahhüdünde
bulunulması şartıyla, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına
çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği sağlanacaktır. SİRKÜLER 2023-22 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.