2023 YILINDA SİGORTALI BAŞINA 400 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERİLECEKTİR.

12/01/2023tarihinde TBMM’ de Kanunlaşan7431sayılı Kanunun asgari ücret desteğine
ilişkin 4üncü maddesi ile5510sayılı Kanuna geçici 93üncümadde eklenmiştir. Bu madde ile;
1)2023 yılında, 2023yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 250TL,
toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 500TLveLinyit ve
Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 667TL ve altında olan, 2023yılında tescil edilen işyerleri
için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük
13,33TLile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar2023yılı Ocak ila Haziran ayı döneminde
asgari ücret desteği sağlanacaktır.
2)İlgili ayda 2023yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini(1000,8TL)geçmeyecek
tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından
yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri
hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.
3)Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta
prim borçlarına mahsup edilecektir.SİRKÜLER 2023-16 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.