10/1/2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazete’de “Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge
ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6652)” yayımlandı.
Karara göre, 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden
herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım
merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla
göre artış tutarının %50’si, 31/12/2028 tarihine kadar, kurum kazancının tespitinde indirim
konusu yapılacaktır. SİRKÜLER 2023-15 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.