30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veraset ve
İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54) ile 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak
üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri yeniden
belirlenmiştir. SİRKÜLER 2023-4 DENETÇİLER YMM LTDD.ŞTİ.