30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı Resmi Gazete (2. Mükerrer) “Özel Tüketim Vergisi (II)
Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)”
yayımlandı.
Araç alımında malul ve engelliler için ÖTV istisnası tutarı 1.004.200 TL olarak belirlenmiştir. SİRKÜLER 2023-3 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.